TAMARU, Sawako

T2907 Fusan(Female Chorus, Pf/Sawako TAMARU/Score)

  • ¥ 2,640

T2906 Sakura Fubuki(Koto 2/S. TAMARU/Score)

  • ¥ 1,430

T2905 Wind and Waves(Shakuhachi,Koto, 17-gen/S. TAMARU/Score)

  • ¥ 2,310

T2904 Prussian Blue(17 solo/S. TAMARU/Score)

  • ¥ 1,650

T2903 Suishoren(Piano solo/S. TAMARU/Score)

  • ¥ 2,090

T2902 Utsukushii Machi(Mix-chor. Pf/S. TAMARU/Score)

  • ¥ 2,090

T2901 Umi no Hate(Fe-chor. Pf/S. TAMARU/Score)

  • ¥ 1,760

K02i94 KIDS BOX PIANO Concert(Piano/M. KANAMARU,S. KUMAZAWA,Y. KATO,N. OMASA, S. TAMARU etc. /Full Score)

  • ¥ 2,200

EBCD0337 The Japanease Composers 2012(Flute, Alto flute, Oboe, English horn, Clarinet, Viola, Double bass, ROSCO Violin, Piano and Violoncell/E. Masao, K. Toshiaki, U. Yoshio, K. Daisuke, T. Sawako, S. Yoshihiko /CD)

  • ¥ 2,750