Tuba

K1709 Toki no Aika (tuba and marimba/S. KAWAMURA /Full Score)

  • ¥ 1,540

K0307 Prelude et Fugue pour Trompette, Cor, Trombone et Tuba(A. KOBAYASHI /Full Score)

  • ¥ 1,650

N0007 Topaz 2(2 Trumpet, Horn, Trombone and Tuba/M. NAKAZAWA /Full Score)

  • ¥ 1,760

N0008 Sango(2 Euphonium and 2 Tuba/M. NAKAZAWA /Full Score)

  • ¥ 1,760

N0010 TOURMALINE(2 Euphonium and 2 Tuba/M. NAKAZAWA /Full Score)

  • ¥ 2,530