IKEBE, Shin-ichiro

I0002 TSUMUGU (20gen-Koto/S.IKEBE/Score)

  • ¥ 1,870

I0003 ON A TREETOP(20gen-Koto/S.IKEBE/楽譜)

  • ¥ 2,090

I0003 ON A TREETOP(20-gen Koto solo/S. IKEBE /Full Score)

  • ¥ 2,090

I0004 KAGERU(17-gen Koto solo/S. IKEBE /Full Score)

  • ¥ 1,760

30CM-267 KAMUNAGI (17-string koto/percussion/shakuhachi/T. Yoshimatsu/S. Ikebe A. Nishimura/T. Matsumura S. Sato /CD)

  • ¥ 3,300

CMCD-25004 Shin-Ichiro Ikebe: Symphony No.6 / Hiroyuki Iwaki(orchestra/S. Ikebe /CD)

  • ¥ 2,750