1/1

VZCG-8352 〜 8356 New edition Modern koto music(koto, voice, shamisen, 17gen, syakuhachi etc/M. MIYAGI, G. HISAMOTO, O. SHIMIZU, K. NAKANOSIMA etc. /CD)

¥11,000 tax included

Shipping fee is not included. More information.

This item can be shipped outside of Japan.

Title: New edition Modern koto music
Subtitle:
Composer: Michio MIYAGI, Genchi HISAMOTO, Osamu SHIMIZU, Kinnichi NAKANOSIMA etc.
Arrenger:
Lyrics/words by:
Type: CD
Instrumentation:koto, voice, shamisen, 17gen, syakuhachi etc
Played by: koto:Kiyoko MIYAGI, Kazue MIYAGI, Genchi HISAMOTO, Tadao SAWAI etc.
recorded music:Disc1
Mizu no Hentai/Michio MIYAGI
Koto Kaede:Kiyoko MIYAGI Vo.・Koto Honte:kazue MIYAGI
Hikayu/Genchi HISAMOTO
1st&2nd Koto:Gennchi HISAMOTO(multi-track recording)
Muttsu no Dansyou/Osamu SHIMIZU
Koto:Tadao SAWAI
Sarashi Gensoukyoku/Kinnichi NAKANOSHIMA
Koto:Seiju SUZUKI Shamisen:Kinichi NAKANOSHIMA Fl:Sukeyasu SHIBA
Maboroshi no Hashira/Takeko KUJO /Katsuko CHIKUSHI
Vo.:Miyoko CHIKUSHI Koto:Junko CHIKUSHI Syakuhachi:Neptune Umiyama
Koto Nijuso no tameno Sonate/Mamoru ONO
1st Koto:Mikiko HAGA 2nd Koto:Tomiko YOSHIKAWA
Sekupang/Masao MATUSMOTO
1st Koto:Sumiko GOTO 2nd Koto:Akiko YAZAKI 3rd Koto:Mitoko TAKAHATA 17gen:Teiko KIKUCHI

Disc2
Hutatsu no Kosei/Bondai FUJII
1st Koto:Tomoko SUNAZAKI 2nd Koto:Chieko MORI
Kodomo no tameno Kumikyoku/Katsutoshi NAGASAWA
Shakuhachi:Kohachiro MIYATA、Katsuya YOKOYAMA、Masayuki KOGA Biwa : Kimiko YAMADA Shamisen : Hirokazu SUGIURA Koto : Kinuko SHIRANE 、 Keiko NOSAKA 17 Gen : Sachiko Miyamoto Perc. : Takuo TAMURA 、 Yoshinori SHIMIZU Cond. : Chiaki YOKOYAMA
Koto Shijusoukyoku/Toshio FUNAKAWA
1st Koto: Mikiko HAGA 2nd Koto : Tomiko YOSHIKAWA 17 Gen : Toshi FUJITA
Shakuhachi:Kohachiro MIYATA
Ryukyuminnyou ni yoru Kumikyoku/Yutaka MAKINO
1st Koto:Tomoko SUNAZAKI 2nd Koto:Chieko MORI 17gen:Masateru ANDO Shakuhachi:Kifu MITSUHASHI
Ishikarigawa〈Haru〉/Sinichi YUIZE
Cond. : Hozan YAMAMOTO Koto Ⅰ :Masashito TAKAHATA、Masae NIWA 、Masashiei ASANUMA Koto Ⅱ : Yasuko NAKAJIMA 、Utakei KAWASHIMA etc. Shamisen Ⅰ : Garei OKUBO、Gasyo OKUNO Shamisen Ⅱ : Gafu TOMITA etc. 17 Gen Ⅰ : Utaki KAKUI、Masachie SATO 17 Gen Ⅱ :Garyo TSUJI 、Masataka SUGINO ShakuhachiⅠ:Kohachiro MIYATA、Taizan IMASE etc. ShakuhachiⅡ:Reizan IFUJI etc.

Disc3
divertimento/Toshinao SATO
Pro Musica Nipponia Fue:Kohei NISHIKAWA ShakuhachiⅠ:Kifu MITSUHASHI Shakuhachi Ⅱ : Hiroshi SOEKAWA Shamisen Ⅰ : Nami KINEIE Shamisen Ⅱ :TETSUKO Kudo Koto Ⅰ : Eriko KUMAZAWA Perc. : MOCHIZUKI Takinojo 、Michiyo USUKI Cond. : Takuo TAMURA Koto Ⅱ : Chie SAKURAI Shakuhachi Ⅰ : Kifu MITSUHASHI 17 Gen : Keiko MIYAKOSHI、Naoko OHATA Perc. : MOCHIZUKI Takinojo 、Michiyo USUKI Cond. :Takuo TAMURA

Sikyoku Ichiban/Teizo Matsumura
Koto:Keiko NOSAKA Shakuhachi:Reibo AOKI
Koka no Uta/Seiho NOMURA
1st Koto:Yuko NOMURA 2nd Koto:Hideko NOMURA Shakuhachi:Hozan NOMURA
Emu/Hideaki KURIBAYASHI
Koto:/Hideaki KURIBAYASHI Shakuhachi:Kuniyoshi SUGAWARA
Kangenhisyou/Ichiro HIGO
Koto:Tadao SAWAI Shakuhachi:Hozan YAMAMOTO

Disc4
Monoiumai/Akira IHUKUBE
20gen:Keiko NOSAKA
Kibitaki no Mori/Kouhachiro MIYATA
Koto:Ikuyo HURUKAWA Shakuhachi:Kouhachiro MIYATA
Aki no Kyoku/Minoru MIKI
20gen:Keiko NOSAKA Shakuhachi:Seizan SAKATA
Tori no Youni/Tadao SAWAI
Koto:Tadao SAWAI
Sougyohu/Takashi YOSHIMATSU
20gen:Nanae YOSHIMURA Shakuhachi:Kifu MITSUHASHI
Aika/Katsuhiko YOSHIZAKI
17gen:Katsuhiko YOSHIZAKI Shakuhachi:Kuniyoshi SUGAWARA

Disc5
Dosei/Hikaru SAWAI
17gen:Hikaru SAWAI Shakuhachi:Kozan NAGAHIRO
Kyousoukyoku’Reki’/Gaho SAKAI /Arr:Toru NAGAYAMA、Gaho SAKAI
Koto(solo):Gaho SAKAI 1st Koto(A):Hideyuki HITOMI 、Sadako BABA 、Masasto AYABE 、MIKI Gagakusinyou 、Fusae UENO 、Ayako KAWANA 、 SAKAI Miyakomai Bi 、 Mie OGASAWARA etc. 1st Koto ( B ) : Reiko TOKUNO 、Hideki NITTA 、 Masaaki YOSHIDA 、 Masanobu IKEDA 、 Mamae HAMANO 、Motoko SHINODA 、Noriko WATANABE 2nd Koto ( A ) : ABE Masashizu、Garyo MUKAIYAMA、Yumiko YOSHIDA etc. 2nd Koto ( B ) :Masakita SATO、Yasue YOSHIDA 、Ayako NAKAMURA 、Mikio TANI etc. 17 Gen ( A ) : Ryosuke AIHARA、Masaaki OTA 17 Gen ( B ) : TAKAHASHI Akera Atsushi 、 Mariko OKUMURA、Kazuko SAKAI

Umi no arabesque/Toshihiko MIZUNO
17gen:Toshihiko MIZUNO Shakuhachi:Shozan TANABE
Hoshizora he no Omoi/Seiho KIKUSHIGE
Koto:/Seiho KIKUSHIGE 17gen:Yoko NISHI Shakuhachi:Dozan FUJIWARA
Hanakotoba ni Yosete/Taeko NAKAYAMA
Koto:Iyo NAKAYAMA
Axis/Toshiya MIZUKAWA
Shamisen Ⅰ : Hiroko OHATA Shamisen Ⅱ : Sayoko MIZUNO Koto Ⅰ : Naoko OHATA、 Sachiko SAKURAI Koto Ⅱ : Yumiko SEKINO 、Eiko YAMAMOTO Koto Ⅲ : Harumi KOMIYA 、 Noriko ONISHI 17 Gen : Kenji SHIRASAWA、Kaori SHOJI ShakuhachiⅠ:Toshiya MIZUKAWA ShakuhachiⅡ:Ryozan SAKATA
Chouryu/Mieko MIYAZAKI
Koto:Mieko MIYAZAKI Shakuhachi:Dozan FUJIWARA
Year composed:
Duration:360min
Jan code: 4519239010903
recorded in:
Production:
publisher:Japanese Traditional Culture Promotion & Development Organization
Release date:2006
contents:

Add to Like via app
 • Shipping method / fee

 • Payment method

¥11,000 tax included

最近チェックした商品
  同じカテゴリの商品
   その他の商品
    CATEGORY